REGULAMIN WYNAJU POKOI  

1. Ceny obowiązujące w pokojach podane są w PLN. Koszt jest uzależniony od sezonu, ilości dostępnych miejsc w CKW oraz różnego rodzaju promocji. Gości obowiązują̨ ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji. 

2. Pokój jest wynajmowany na doby hotelowe.

3. Doba rozpoczyna się o godz. 13:00 i kończy o godz. 11:00. 

4. Gość CKW posiadający rezerwację może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 11:00- 13:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny i przygotowany.

5. Przy meldowaniu się niezbędne jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). 

6. Goście ponoszą̨ całkowitą odpowiedzialność́ finansową za zniszczenie mienia  należącego do części gościnnej. W przypadku grup (min. 8 osób) w momencie meldowania pobierana jest kaucja w wysokości 50 PLN/os. tytułem zabezpieczenia od ewentualnych zniszczeń́ spowodowanych przez Gości. 

7. Przy każdym wyjściu klucze do pokoi należy zostawiać w recepcji. W przypadku utraty klucza hostel pobierze karę w wysokości 40 PLN. 

8. Pokoje sprzedawane są w całości. Łóżko przeznaczone jest do dyspozycji wyłącznie jednej osoby. 

9. Nie ma możliwości przekazania pokoju/łóżka osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który Gość uiścił opłatę. 

10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 do 06:00. 

11. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju/łóżka do godz. 11:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, obsługa hostelu ma prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w przechowalni bagażu. 

12. Istnieje możliwość nieodpłatnego przechowania bagażu Gości przed rozpoczęciem/zakończeniem doby hostelowej wyłącznie w dniu przyjazdu oraz wyjazdu. 

13. Na terenie CKW oraz na korytarzu w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu i włączenia się alarmu przeciwpożarowego Goście będą obciążani kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej. 

14. Na terenie CKW obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków narkotyzujących oraz substancji psychotropowych.  Każde złamanie tego zakazu będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 zł.

15. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek CKW, godność innych osób lub ich dobra osobiste CKW zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie lokalu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi. 

16. CKW może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa. 

17. Właściciel CKW nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.). 

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju CKW grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

19. CKW może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin CKW.